Convenant euver de erkinning vaan de Limburgse taol

In november vaan verleie jaor oonderteikende riek en provincie e convenant boe-in ’t Limburgs officieel erkind woort es regionaol taol. Neve ’t Fries en ’t Nedersaksisch is ’t Limburgs binne Nederland daomèt de derde door de Nederlandse euverheid erkinde regionaol taol. Op Europees nivo waor dat in feite al ieder gebäörd, wie diezelfde riekseuverheid in 1997 ’t Europees Handves veur regionaol of minderheidstaole oondersjreef. Es geer de completen teks vaan ‘t Convenant wèlt leze daan kint geer hei klikke.

Euver de consequenties van ’t convenant en de veranderinge die dat mèt ziech mèt brach, is veur en nao de oonderteikening hiel get discussie gewees. Veural de passages boe-in dudelek woort gemaak tot ‘t convenant gein nui wetgeving mèt ziech mèt brach en al hielemaol gein extra financieel middele vaanoet de riekseuverheid, stumde mennegein cynisch.

Oeteindelek waor de algemein conclusie toch tot de euverheid in Den Haag noe eindelek de Limburgse taol serieus naom en tot ‘t convenant in eder geval de meugelekheid booj um same mèt Den Haag aon behaajd en versterking vaan ‘t Limburgs te goon wèrke. Ouch de bevesteging tot de Limburgse taol volgens de wèt waor touwgelaote in alle geledinge vaan ‘t oonderwies, vaanaof de peuterspeulzaole tot en mèt de hoegsjaole, waor ‘ne steun in de rögk vaan ederein dee al jaore deveuir pleitde tot veural gezörg moot weure tot de jäög ‘t LImburgs neet verlierd.

De mies recente bijdraog aon die discussie lievert Yuri Michielsen in zien column euver de juridische en bestuurleke consequenties vaan ‘t convenant. Dee column is de meujte weerd en hei te leze.