Wido Smeets (Zuiderlucht) reageert op Leonie Cornips (UM)

In ‘n ieder beriech besteide veer aondach aon de blog vaan Wido Smeets in Zuiderlucht ExtrTijd boe-in oonder mie ‘t oonderzeuk vaan Leonie Cornips es hoeglieraar Taalcultuur in Limburg en de Limburgse taol in ‘t algemein op de korrel weurt genome. Geer kint d’n teks vaan dee blogt hei nog ins naoleze: De kwezelarij van de lage verwachtingen.

Leonie Cornips reageerde dao-op door Wido Smeets te wieze op ‘n aontal in häör ouge onzjushede in zienen teks. De reactie vaan Leonie Cornips kint geer hei nog ins naoleze: Wat-de-lezers-van-zuiderlucht-niet-kunnen-lezen-leest-u-hier.

Nao aonleiing daovaan sjikde Wido Smeets weer oonderstaonde reactie boe-in heer betoog tot heer verkierd of op z’n mins oonvolledeg geciteerd is en boe-in ouch de redactie vaan deze website ‘n veeg oet de pan krijg mèt e zelfde verwiet.

Geachte redactie van Veldeke,

Een vriend wees me op het stuk onder de titel Wat de lezers van Zuiderlucht niet kunnen lezen, leest u hier op Veldeke.net en wil daar graag op reageren. Met uw welnemen doe ik dat puntsgewijs.

  • U verwijst naar mijn ‘redactioneel commentaar van het culturele blad Zuiderlucht’. Dat is onjuist. De gewraakte tekst is een blog in het online magazine ZL ExtraTijd.
  • U schrijft  ‘De werkzaamheden van hoogleraar Limburgse taal Leonie Cornips worden en passant weggezet als vallend “onder het mom van wetenschap.” Het ware handiger geweest ook de context te citeren. Er staat: ‘Het is de provincie Limburg. Die heeft jaren geleden gezorgd voor een budget dat een hoogleraar toestaat onder het mom van wetenschap – er wordt aanhoudend gewapperd met onderzoeken – dialectpromotie te bedrijven.’
  • U schrijft dat het Zuiderlucht (nogmaals, dat moet zijn: ZL ExtraTijd, ws) ontbreekt aan de coulance om een reactie van Leonie Cornips plaats te maken. Dat is onjuist. Ingezonden stukken zijn welkom bij ons, dat heb ik haar ook gemaild, mits ze zich houden aan de feiten. En dat doet Leonie Cornips niet in haar reactie. Ze verdraait mijn woorden. Dit is wat ik haar schreef, op 18 mei om 12.16 uur:

Beste Leonie,

Terugkerend op uw reactie, het volgende, puntsgewijs.

  1. U schrijft:   ‘Smeets schrijft dat de provincie Limburg de leerstoel Taalcultuur in Limburg financiert.’ Dat is incorrect. Het woord ‘financiert’ komt niet voor in mijn blog. Wat er, inclusief de niet onbelangrijke context, wél staat: ‘Het is geen oudtestamentische God die het speculeren over deze Babylonische spraakverwarring faciliteert. Het is de provincie Limburg. Die heeft jaren geleden gezorgd voor een budget dat een hoogleraar toestaat onder het mom van wetenschap – er wordt aanhoudend gewapperd met onderzoeken – dialectpromotie te bedrijven.’
  2. Ik zat ernaast: de wet staat onderwijs in niet-standaardtaal inderdaad toe. Dat valt zeer te betreuren in een samenleving die steeds meer etniciteiten en talen omvat, hetgeen integratie door het gebruik van een standaardtaal alleen maar belangrijker maakt. Dialect op school werkt mijns inziens segregatie en ongelijkheid in de hand.
  3. U schrijft:  ‘Ten slotte beweert Smeets dat de provincie Limburg onderzoek naar het dialect/Limburgs financiert’. U leest wat er niet staat. Nogmaals: het woord ‘financiert’ komt in mijn stukje niet voor. Zie boven. Ik gebruik het woord faciliteert. Dat betekent, zoals u weet, iets anders. De provincie Limburg doet zo lang ik me herinner niet anders dan het debat over dialect faciliteren. Het is een van de pijlers onder haar identiteitspolitiek.
  4. U schrijft: ‘Naar aanleiding van de kritiek van Leonie Cornips – maar zonder daarnaar te verwijzen – heeft Wido Smeets de foutieve aannames in zijn column inmiddels gecorrigeerd. Opmerkelijk!’ Ook dit is onjuist. Ik zat er in mijn blog naast inzake het gebruik van niet-standaardtaal in het onderwijs, en heb dat in mijn mail aan haar erkend, zie hierboven onder punt 2. Vervolgens heb ik die fout hersteld in mijn blog. Dat is is niet ‘opmerkelijk’, zoals u schrijft, maar gangbaar in online publicaties.

Ten slotte: wat me nog het meeste opvalt aan deze ‘polemiek’, is dat Leonie Cornips nergens inhoudelijk reageert op mijn belangrijkste bezwaar: dat ze onder het mom van wetenschap dialectpromotie bedrijft. Een wetenschapper wordt geacht neutraliteit en objectiviteit na te streven. .

In de verwachting dat u deze reactie publiceert,

Met vriendelijke groet,

Wido Smeets
hoofdredacteur

Naosjrif vaan de redactie:
Wat betröf de slordege vermelling vaan de bron vaan d’n teks vaan Wido Smeets erkinnen veur sjöld: de bewusten teks stoont neet in e redactioneel commentaar meh in ‘ne blog en neet in Zuiderlucht Meh in Zuiderlucht ExtraTijd. Boeveur eus excuis. Dat gelt neet veur ‘t oonder punt 4 geneumde. Es veer gehandeld hadde op de meneer die volgens Wido Smeets gebrukelek is in online publicaties, daan hadde veer d’n teks op euze website nao aonleiing vaan zien opmerkinge aongepas zoonder dao op deze website röchbaarheid aon te geve.

De redactie betreurt evels tot dit dispuut oontaard is in gevreigel euver wee wat noe perceis of gans gesjreve heet. Dat deit nao eus inziech gei rech aon ‘t oonderwerp boe ‘t allemaol um begonne is: ‘t belaank en de weerde vaan de Limburgse taol. ‘n Taol die door Wido Smeets es “brabbeltaal” weurt umsjreve.

‘t Deit us daan ouch plezeer te kinne melle tot oondertösse ouch ‘n mie inhawdeleke reactie op d’n teks vaan Wido Smeet is gepubliceerd vaan de hand vaan Leonie Cornips en Esther van Loo, dee mèt oonderteikend is door ‘n käör aon taolkundege en ander betrokkene bij de Limburgse taol. Geer kint dao hei mie euver leze.