Lidioom: Nieuwe rubriek van Wim Kuipers voor Veldeke

Met veel genoegen presenteert Veldeke Limburg een nieuwe rubriek van de hand van Wim Kuipers over de Limburgse taal. Lidioom dus. Afleveringen van Lidioom verschijnen wekelijks op donderdag op de website van Veldeke Limburg en op de Facebook- en Twitterpagina van Veldeke. Lidioom is zowel in het Limburgs als in het Nederlands te lezen.

De naam is een samentrekking van de woorden Limburgs en Idioom. Idioom heeft betrekking op het taaleigene van het Limburgs. Wim Kuipers omschrijft de kern van zijn rubriek als volgt: “Het eigene van de Limburgse taal zit in een manier van woorden maken die het Nederlands niet heeft; denk aan woorden zoals drinkes , roukes en ’t befaamde doefes: duivenkot. Naast die eigenheid en opmerkelijke of prachtige woorden en uitdrukkingen zijn verder nog belangrijk: het gebruik van (die) woorden en de verschillen tussen woorden die sterk op elkaar lijken.”

Plezier voor lezers en schrijvers

Zijn doel laat zich als volgt formuleren: “De pracht en kracht van het Limburgs laten zien, zodat de mensen weer plezier krijgen in hun moedertaal – die Lust am Text wordt dat wel genoemd. Plezier voor lezers, maar zeker voor auteurs bij het schrijven of zoeken naar woorden.  Lidioom is te zien als een verzameling materiaal, voorzien van suggesties, ideeën en citaten die, eerlijk gezegd, vooral bedoeld zijn voor mensen die sprankelender, levendiger Limburgs willen schrijven; Limburgs dat je met plezier leest.”

Over de auteur

Wim Kuipers heeft zijn sporen als auteur over de Limburgse dialecten verdiend. Hij publiceerde diverse boeken over dat onderwerp (Waat zaes se?, Aek op de sjóttelsplak, Moeles van de sjalevaeger) en geniet ook bekendheid als schrijver van de rubriek De Letterbak die jarenlang in dagblad De Limburger verscheen en waarin Wim onder meer vragen van lezers over het Limburgs beantwoordde. Verder stond hij aan de wieg van de serie Platbook en verzorgt hij de online poëzierubriek Veldgewas.

Met Lidioom sluit Wim Kuipers aan bij een zijspoor van Veldgewas. Daarin schreef hij regelmatig zijn Woord van de Week met daarin aandacht voor bijzondere woorden in de Limburgse taal. In Lidioom worden die woorden nu ook voorzien van een letterkundig kader.

Voor een overzicht van de eerste afleveringen van Lidioom klikt u hier.