Lidioom: Pret in rozen

Vorige week citeerde ik uit de visienota van Veldeke iets dat mij wel aanstond. Veldeke wil ‘het zichtbare plezier in de Limburgse taal’ doorgeven. Wat zou dat zijn: plezier in de Limburgse taal. Plezier dat dan ook nog gezien kan worden. Lezen of luisteren naar een buut?

Ik heb het al over ‘die  Lust am Text’ gehad, de Duitse versie/vertaling van het boekje Le plaisir du texte (1973) van Roland Barthes. Er zijn zeker twee Nederlandse vertalingen, die allebei VAN gebruiken: Het plezier van de tekst. Een voormalige bovenmeester zou op kunnen merken dat dat ‘van’ betekenen kan dat de tekst zelf plezier heeft. Ach ja. Sommige dichters beweren dat woorden zomaar aan komen dribbelen, zich aanbieden: hier ben ik, pak me maar. Plezier aan losse woorden echter?

Als schrijver leek me, net als de Duitsers, ‘aan’ beter dan ‘van’, hoewel dat hier wellicht niet helemaal gelijk is. Vergelijk deze zinnen eens: HIJ heeft plezier van zijn auto, met: plezier aan. In het eerste geval denk je aan het gebruik van de auto, net als: hij heeft niet lang plezier gehad van zijn pensioen (reed te hard met zijn plezierwagen). Met plezier AAN een auto valt dan meer op uiterlijk te letten: ontwerp, lak, luxe, pk’s.

Nu naar IN: plezier in taal. Ik zie inmiddels in IN iets van diepte. Plezier in de verborgen schatten van (die) taal. Ik denk daarom dat Veldeke voor het beste voorzetsel gekozen heeft. Plezier IN ’t Limburgs kan dan vooral voor schrijvers gelden, genieten van schatten die ze zelf ontdekt, vervaardigd hebben. Lezers – ik zal het even deftig zeggen: beleven dan genoegen aan de taal van hun schrijvers.

Klopt dat wel? Nou ja, ik stoei graag met en in de Limburgse taal. Volgende week ga ik me afvragen of het zin heeft in het Limburgs voor ‘eens’ twee iets verschillende woorden te kiezen: eins en ins. Heel gewone woorden, wat is daar…

Antwoord: het gaat niet om mooie woorden. Het woord rose (Duits, Frans én Engels) is enkele keren in de top-10 van mooiste woorden gekomen. Hoezo? Mensen vonden de roos zelf wonderschoon.

Reageren? redactie@veldeke.net of veldgewas@home.nl

 

Lidioom is onze wekelijkse rubriek over het eigene van de Limburgse taal. Alle voorgaande afleveringen zijn terug te vinden in ons archief.