Lidioom: Ummen met een vrienT…

Het OLS is beslist. Willibrordus uit Meijel heeft gewonnen. Belangrijker lijkt me de (voor velen) verpletterende werkelijkheid dat het winnende zestal VIER vrouwen telde (of meiden zo men wil). Moeten we nu aangepaste woorden voor schutt… Ik zou niet durven.

Zelf ben ik nog niet helemaal uitgeschoten – met OLS-woorden. Ik had het al over de achteropsjöt ofwel de laatste man (?) van de zes, en noemde dat een schitterend woord. Waarom? Heel gewoon toch? Nou nee. Het AN heeft bijna geen woorden die met ‘achterop’ beginnen. Wellicht omdat dat achterop negatief klinkt: denk aan achteropgeraakt. Maar het stond wel mooi maandag in de gazet. Omdat ze geen Nederlands woord hadden? Ik zag zelfs het nieuwe woord vooropsjöt. Dat hoeft niet van mij. Is schutter EEN wél apart, heeft hij het lastiger dan twee of drie?

En dan: het OLS gaat vooral om d’n Um: de trofee voor de winnende schutterij. Um: daar kan me makkelijk een werkwoord van maken: umme(n) ofwel winnen. Zou Neel (Maasniel, winnaar 2014) nog eens  ummen, vroeg ik mijn beste vriend.

(In de Limburgse en oorspronkelijke versie volgt nu een experimentele passage, die startte bij de spelling vrunTj (vriend) in plaats van vrund(j). We zeggen toch vrunTjelik, zoals puntjelik? De conclusie was: dit is Spielerei, Lust am Tekst (LAT voortaan), en heeft weinig of niets met (L)idioom te maken.)

Ik vroeg me daarom af: waarom denk/schrijf ik over van die onnozele kwesties? Anders gezegd: waarom zou men/je (nog) in het Limburgs schrijven? Dat wil ik onderzoeken. Ook omdat er zover mij bekend nog nooit een onderzoek naar gedaan is. Is dat dan geen serieuze, belangrijke vraag? Vragen genoeg. Ik citeer de Limburgicus Lei Meisen die dan adviseerde: aon de geng!, ofwel: begin.

Ik heb al een duizend woorden. Die komen niet hier te staan, in Lidioom. Volgende week over (andere) nieuwe woorden.

Reageren? schrijf naar: redactie@veldeke.net

 

Dit is een aflevering vaan de rubriek Lidioom, over het eigene van de Limburgse taal. Altijd tweetalig, Nederlands en Limburgs (klik op de vlaggetjes om te wisselen). Alle voorgaande afleveringen zijn te vinden in ons archief