Maastrichts Taalpanel van start

Het Taolpanel is een platform, bedoeld om uitgebreid dialectonderzoek te doen naar het Maastrichts. Door alle mogelijkheden die het internet ons biedt, is het tegenwoordig mogelijk om op een betrekkelijk eenvoudige manier een grote groep mensen te bevragen over diverse onderwerpen. Bekende voorbeelden van een dergelijk platform zijn het EenVandaag-Opiniepanel van het gelijknamige nieuwsprogramma, of het opiniepanel van Maurice de Hond.

Het Taolpanel is niet zozeer bedoeld als een opiniepanel – wat vinden mensen van een bepaald onderwerp? – maar als instrument om structureel taalwetenschappelijk onderzoek te kunnen doen naar het Maastrichts in de meest brede zin, zoals het hedendaags gebruik, de ontwikkeling, taalvariatie, taalverandering of het beschrijven van de woordenschat en de grammatica.

Het Taolpanel bestaat uit panelleden. Iedereen kan lid worden en op die manier een bijdrage leveren. Het doel is om een zo groot mogelijke groep mensen te verzamelen. Hoe groter de groep, hoe betrouwbaarder de data. Aanmelden kan via de website www.taolpanel.nl.

De wetenschap heeft het Limburgs dialect nu wel goed ontdekt want dit is al het derde wetenschappelijk initiatief binnen een paar dagen. Behlave het Taolpanel is er ook nog een Limburgs toetsenbord in ontwikkeling (kijk hier voor een eerder bericht daarover) en wordt binnenkort ook nog een dialect-app voor het Eijsdens en het Maastrichts gepresenteerd waarop woorden en zinnen in die twee dialecten kunnen worden ingesproken en beluisterd.