Veldeke ontsluit archief Limburgse poëzie van Veldgewas

Een jaar of 7 geleden startte auteur en dichter Wim Kuipers samen met zijn kompaan Har Sniekers met “Veldgewas”, een online mailservice voor Limburgstalige poëzie. Limburgse dichters konden hun verzen insturen naar Veldgewas, dat dan zorgde voor verspreiding onder een schare van vaste abonnees. “

Sinds die tijd heeft Veldgewas vele honderden gedichten in het Limburgs verzameld en rondgestuurd. Tot een gedegen inventarisatie van al die poëzie was het tot nu toe niet gekomen. Veldeke heeft nu in samenspraak met Wim Kuipers de taak op zich genomen al die gedichten te ordenen en in een archief bij elkaar te plaatsen.

Alle gedichten die ooit in Veldgewas verschenen zijn, worden per auteur in chronologische volgorde aangeboden. Bovendien wordt van elke auteur zoveel mogelijk achtergrond informatie geboden. Dat archiveren is monnikenwerk en gaat daarom voorlopig onder het motto “werk in uitvoering”. Maar er is inmiddels voldoende materiaal verzameld om het archief te openen voor belangstellenden.

Dat archief heeft als naam “De Moenik” gekregen. Een moenik is een bergplaats in een schuur. Kinderen maakten er een kuiltje in het hooi of stro en verborgen daar appels, peren of noten, zodat andere kinderen die niet gemakkelijk konden vinden.

Bij Veldeke hoeft u niet zo lang te zoeken. Maar het plezier van de ontdekking blijft even groot. U kunt het Veldgewas archief hier bezoeken.