De Nachtegaalreeks: een serie boekjes over Limburgstalige literatuur

Veldeke en LGOG maken Limburgse literatuur toegankelijk

Literatuur in de Limburgse taal is slechts leesbaar voor een beperkt publiek van dialectlezers. Ook wie zelf Limburgs spreekt heeft soms moeite met het lezen van teksten in het dialect. Met de Nachtegaalreeks willen Veldeke Limburg en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) de Limburgse literatuur voor een groter publiek toegankelijk maken. In de serie kleine monografieën staat telkens een Limburgs auteur of Limburgs thema centraal. De reeks staat onder redactie van Bèr Brounts, Lei Heijenrath, Ben van Melick en Ine Sijben (eindredactie). De feestelijke presentatie van de eerste twee deeltjes vindt plaats op zondag 5 september om 14.00 uur in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond.

De Nachtegaalreeks

Elk deeltje bestaat uit een Nederlandstalig essay, waarin de achtergronden van een auteur of een thema worden toegelicht, en een bloemlezing van teksten in het originele dialect, voorzien van vertalingen. Grafisch ontwerpers Piet Gerards en Ton van de Ven verzorgen de vormgeving van de boekjes, die verschijnen in een bijzondere cahiervorm. De Nachtegaalreeks wil zo een breed publiek kennis laten maken met het mooiste en meest typerende van de Limburgse literatuur. Het begrip ‘Limburgse literatuur’ wordt daarbij ruim opgevat: van klassieke poëzie tot liedtekst, van prozaverhaal tot kritische column, van vertaling tot carnavalstekst. Elk jaar verschijnen twee delen van de boekenreeks.

Onderwerp van het eerste deeltje, geschreven door Pim Thielen, is de poëzie van de Roermondenaar Paul van der Goor, die de inspiratie voor zijn melancholische gedichten putte uit de wereldliteratuur (kijk hier voor meer informatie). Het tweede deeltje, geschreven door Guus Urlings, behandelt het fenomeen van de carnavalsbuut door de jaren heen. Het bevat een geschiedenis van de buut in Limburg, de bloemlezing bestaat uit teksten uit historische en actuele bronnen (kijk hier voor meer informatie). In de toekomst verschijnen Nachtegaaltjes over de dichter Wim Kuipers, de carnavalsliedjes van Frans Boermans, de romanschrijver Léon Veugen en de auteur/dichter Pol Brounts.

Presentatie

Op zondag 5 september zijn in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond de eerste twee deeltjes van De Nachtegaalreeks aan het publiek gepresenteerd. In het bijzijn van de auteurs Pim Thielen en Guus Urlings gaf de redactie van de reeks een toelichting bij het ontstaan en de ambitie van de reeks literaire monografieën. Literatuurhistoricus Lou Spronck gaf een historisch overzicht van dialectliteratuur.  Ton Custers zorgde voor de muzikale omlijsting. Lees voor een uitgebreider verslag van de presentatie hier verder.

Bestellen

De eerste drukken van de Nachtegaaltjes verschijnen in een oplage van 500 stuks. Deze zijn vanaf 1 september 2021 voor de prijs van € 10,00 per deel verkrijgbaar bij verschillende boekhandels in Limburg en via de websites van LGOG en Veldeke Limburg. Zie hiervoor na die datum www.veldeke.net/winkel/  of www.lgog.nl.