De Nachtegaalreeks: ’n serie beukskes euver  Limburgstaolege literatuur

Veldeke en LGOG make Limburgse literatuur touwgaankelek

Literatuur in de Limburgse taol is inkel leesbaar veur e beperk publiek vaan dialeklezers. Ouch wee zelf Limburgs sprik heet som meujte mèt ‘t leze vaan tekste in ‘t dialek. Mèt de Nachtegaalreeks  wèlle Veldeke Limburg en Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) de Limburgse literatuur veur e groeter publiek touwgaankelek make. In de serie klein monografieje steit ederskier ‘ne Limburgsen auteur of e Limburgs thema centraol. De reeks steit oonder redactie vaan Bèr Brounts, Lei Heijenrath, Ben van Melick en Ine Sijben (eindredactie). De fiesteleke prizzentatie vaan de ierste twie deilkes vint plaots op zaoterdag 5 september  um 14.0o0 oor in Theaterhotèl De Oranjerie in Remund.

De Nachtegaalreeks

Eder deilke besteit oet e Nederlandstaoleg essay boe-in de achtergrun vaan ‘nen auteur of ’n thema weure touwgeliech, en ‘n blomlezing vaan tekste in ‘t origineel dialek, veurzeen vaan vartaolinge. Grafisch oontwerpers en bookmekers Piet Gerards en Ton van de Ven zörgde veur de vörmgeving vaan de beukskes die versjijne in ‘ne bezundere kajeevörm. De Nachtegaalreeks wèlt e zoe breid meugelek publiek kinnes laote make mèt ‘t sjoenste en mies typerende vaan de Limburgse literatuur. ‘t Begrip Limburgse literatuur weurt daobij ruim opgevat: vaan klassieke poëzie tot leedteks, vaan prozaverhaol tot kritische column, vaan vertaoling tot vasteleaovendsteks. Eder jaor versjijne twie deile vaan de bokereeks. De Nachtegaaltjes zien um zoe te zègke ’n ieregallerij veur Limburgse literatuur. Eder jaor versjijne twie deilke vaan de bokeserie.

Oonderwerp vaan ’t Ierste beukske in de serie, gesjreve door Pim Thielen, is de poëzie vaan Remundeneer Paul van der Goor, dee de inspiratie veur zien melancholieke gediechte pötde oet de wereldlitaretauur (kiek hei veur mie informatie). ’t Twiede beukske, gesjreve door Guus Urlings, behandelt ’t fenomeen vaan de carnevalsbuut door de jaore. ’t Bevat de historie vaan de buut in Limburg, de blomlezing besteit oet tekste oet historische en actueel bronne (kiek hei veur mie informatie). In de touwkoms versjijne Nachtegaaltjes euver diechter Wim Kuipers oet Maasniel, romansjrijver Léon Veugen, auteur/diechter Pol Brounts, allebei oet Mestreech en euver de vastelaovendsleedsjes vaan Frans Boermans oet Venlo.

Prizzentatie

Op zoondag 5 september zien in Theaterhotèl de Oranjerie in Remund de ierste twie deilkes vaan de Nachtegaolreeks aon ‘t publiek geprizzenteerd. In aonwezegheid vaan de auteurs Pim Thielen en Guus Urlings gaof de redactie ‘n touwliechting bij ‘t oontstoon en de ambitie vaan de reeks literair monografieje. Literauurhistoricus Lou Spronck gaof ‘n histoirisch euverziech van dialekliteratuur. Ton Custers zörgde veur de muzikaol umliesting. Lees veur ‘n oetgebreider verslaag vaan de prizzentatie hei wijer.

Bestèlle

De ierste drökke vaan de Nachtegaaltjes versjijne in ’n oplaag vaan 500 stöks. Die zien vaanoaf 1 september veur de pries vaan € 10,00 per deil, te kriege in versjèllende Limburgse bookhandels en via de websites vaan LGOG en Veldeke Limburg. Zeet heiveur nao deen daotum www.veldeke.net/winkel/  of www.lgog.nl.