Arsjief Tiedsjrif “Veldeke”

Arsjief Tiedsjrif “Veldeke”

Väöl leie voonte ’t e zwoer gemis wie in 2006 beslote woort um ’n eind te make aon ’t bestoon  vaan ’t tiedsjrif ‘Veldeke’. Mie es 80 jaorgeng laank waor ‘Veldeke’ vaanaof ‘t ierste begin in 1926 ’t orgaan vaan de dialekvereineging gewees. Al die jaore waore de kolomme gevöld mèt vereinegingsnuits meh ouch mèt proza en poëzie in al die versjèllende dialekte die Limburg riek is. Meh nao al die jaore waor de rèk e bitteke droet en stoonte de koste neet mie in verhawding tot wat ’t tiedsjrif oplieverde.

Meh al besteit ‘Veldeke’ es tiedsjrif al mie es 10 jaor neet mie, veer kriege nog regelmaoteg vraoge vaan lui die op zeuk zien nao ’n artikel of e gediech wat oets in de kolomme heet gestande, al wete ze daan dèks neet mie boe en wienie. En es me ouch nog mer haaf en haaf wèt wee de sjrijver is of wat d’n titel is, daan kint me lang zeuke.

Daorum deit ’t us plezeer tot veer noe aof aon de completen inventaris vaan alle artikele die oets in ‘Veldeke’ gestande höbbe, vaan 1926 tot 2006, ordentelek gerangsjik höbbe en aon uuch kinne aonbeeje um in te zien. De veurmaolege streektaolfunctionaris Pierre Bakkes bedaanke veer veur ’t oetveure vaan dit mónnikewerk.

Zelf zeuke, sortere en fèltere

Deen inventaris is geordend nao sjrijver, titel, nómmer vaan ’t tiedsjrif, jaorgaank, genre en zelfs de pagina boe ’t te vinde is. En geer kint zelf zeuke, sortere en fèltere op al die kinmèrke. Klik op de naom vaan ‘ne kolom en alle gegevens weure otomatisch geransjik nao de gegeves oet dee kolom, alfabetisch of numeriek. En es geer nog ‘ne kier klik verandert de volgorde vaan A tot Z nao vaan Z tot A en vaan hoeg nao lieg in vaan lieg nao hoeg.

Veur de fysieke exemplare nao ’t Stadsarsjief in Remund

Veur alle dudelekheid: wat geer in deen inventaris neet kint is ’t gezeukde artikel ouch ech inzien of leze. Daoveur moot geer in eus fysiek arsjief zien wat sinds einegen tied is oondergebrach bij ’t Stadsarsjief vaan Remund. Dus es geer dao nao touw gaot of opbelt mèt de gegevens die geer oet d’n inventaris höb opgezeuk, kin me uuch dao helpe aon ’t exemplaar vaan ‘Veldeke’ boe ’t gezeukde in steit.

E bitteke gedöld is nudeg

Nota bene: d’n inventaris behels e groet bestand dus es geer dao-op inlog doort ’t – aofhaankelek vaan eure computer – evekes veurtot alle gegeves gelaoje zien. Zoegaw in de linkerkolom veur ederen auteur blauw runnekes versjijne wèt geer tot ’t bestand gereid is um te gebruke. En es geer op dat blauw runneke klik, krijg geer ouch nog ins alle informatie euver auteur en artikel te zien. D’n inventaris vaan ‘Veldeke’ is te vinde op deze pagina vaan de website vaan Veldeke Limburg.