Leonie Cornips

Leonie Cornips (Heerlen 1960) is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam en als Bijzonder Hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht.

Zij is van huis uit taalkundige, sociolinguïst en gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van nieuw Nederlands zoals het Nederlands gesproken in Heerlen of in Lombok, Utrecht en Rotterdam.

Bovendien verricht zij onderzoek naar hoe jonge kinderen het Nederlands als hun eerste en tweede taal verwerven. Tenslotte onderzoekt zij taalcultuur in Limburg: hoe mensen zich door taalgebruik met elkaar wel of niet identificeren en anderen in- of uitsluiten.

Veldeke presenteert van Leonie Cornips: