De stand van het Limburgs

In opdracht van Veldeke Limburg heeft onafhankelijk onderzoekbureau R&M Matrix uit Sittard begin 2021 een onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van de Limburgse bevolking van 18 jaar en ouder. De uitkomsten van dat onderzoek geven een goed beeld van hoe het er voor staat met de Limburgse taal. Tevens is in het onderzoek de bekendheid en beeldvorming over Veldeke als dialectorganisatie meegenomen. Op deze pagina presenteren we die uitkomsten onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Door op een hoofdstuk te klikken krijgt u de details van de resultaten van het onderzoek te zien.

 • Driekwart van de Limburgers spreekt Limburgs
  Van alle volwassen inwoners van de provincie Limburg spreekt 78% Limburgs. 67% geeft aan een van de Limburgse dialecten vloeiend te spreken en nog eens 11% zegt wel Limburgs te spreken maar dan gebrekkig. Dat lijkt heel wat maar de situatie wordt anders als we bekijken hoe het spreken van Limburgs onder jongeren eruit ziet. Klik hier voor meer details
 • Opvallende regionale verschillen in Limburgs spreken binnen de provincie
  Men zou kunnen denken dat overal de provincie ongeveer even veel Limburgs wordt gesproken, maar dat blijkt niet te kloppen. Als we de provincie onderverdelen in vier regio’s (Westelijk Zuid Limburg, Oostelijk Zuid Limburg, Midden Limburg en Noord Limburg) dan blijken daar opvallende verschillen tussen te bestaan. Klik hier voor meer details.
 • WhatsAppen in het Limburgs
  Limburgs spreken is een, Limburgs schrijven is weer wat anders. Menigeen voelt zich geremd door het gebrek aan duidelijkheid over de spelling van de Limburgse taal. Maar daardoor laat niet iedereen zich weerhouden. Van de jongere Limburgers tussen 18 en 35 jaar schrijft meer dan de helft dialect wanneer ze WhatsApp gebruiken met familie of vrienden. Klik hier voor meer details.  
 • Limburgers positief over Limburgse taal
  Meer dan 80% van de inwoners van de provincie Limburg staan positief tegenover de Limburgse taal. Een kleiner aandeel van 16% zegt neutraal tegenover het Limburgs te staan terwijl slechts een kleine minderheid van 4% negatief (3%) of heel negatief (1%) daar tegenover staat. Maar ook hier zien we weer verschillen tussen oudere en jongere Limburgers. Klik hier voor meer details.
 • De toekomst van de Limburgse taal
  Hoe kijken de Limburgers aan tegen de toekomst van de Limburgse taal? Denken ze dat in de toekomst meer of minder Limburgs zal worden gesproken? En hoe veel belang hechten ze aan het behoud van die taal? En vinden ze dat in de kinderdagverblijven voortaan ook Limburgs gesproken moet kunnen worden? Het antwoord op al die vragen kunt u vinden door hier te klikken.
 • Veldeke bekendste Limburgse taalorganisatie
  In het onderzoek is nagegaan hoe het staat met de bekendheid van diverse Limburgse taalorganisaties. Veldeke komt daaruit als meest bekende naar voren. Wat dat betreft heeft het bijna honderdjarig bestaan van de vereniging zijn sporen nagelaten. Ook is gevraagd naar het beeld dat Limburgers hebben van Veldeke. Dat levert een aantal interessante associaties op. Klik hier voor meer details.
 • Algemene conclusies van het onderzoek
  We zetten de belangrijkste conclusies van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende consequenties voor toekomstig beleid van Veldeke Limburg op een rij. U kunt ze hier bekijken.

Als u het volledige tekstmatige verslag van het Veldeke onderzoek – waarin nog veel meer details genoteerd staan – wilt lezen, dan kunt u daarvoor hier klikken.