Toponiemelies opnuuts gedrök

't Veldeke-besjtuur haet besjlaote de Toponiemelies opnuuts te laote drökke en veur de verkoup vrie te gaeve. In dees lies, die mit väöl zörg is samegesjtèld, zin alle plaatsname in Limburg opgenómme, neet allein mit de officiële Nederlandse naam, mae ouch mit de naam in 't plaatselik dialek.

Daonaeve is in ein verantwoording van de opsjtèllers väöl weiteswaerdigs euver de dialekte en de sjriefwies van de dialekte opgenómme.

De Toponiemelies is gedrök op A4-formaat en ómvat 48 bladzieje. Veur de leefhöbber is dit ein neet te misse kans get deper te duke in alles wat de dialekte aangeit. De lies kos mer 5 euro (exclusief de koste van 't versjikke) en kènt besjtèld waere bie:

Veldeke Limburg p/a
drökkerie van Spijk

Posbös 210

5900 AE Venlo

Jos Stassen, Pöt (Puth)
2-10-2003