Evenementen

Oktober 2016
WkMaDiWoDoVrZaZo
39 12
40 3456789
41 10111213141516
42 17181920212223
43 24252627282930
44 31

Extra's

Veldeke kids logo twitter veldeke kids facebook veldeke kids Iedere minuut van elke dag Limburgse muziek? Klik hier op Plat-eweg van L1

Antwoord motie spelling

 

Gedeputeerde Koopmans heeft Veldeke Limburg en de Raod veur 't Limburgs om advies gevraagd over de schrijfwijze van de Limburgse dialecten. Het antwoord van Veldeke Limburg en de Raod zijn hier te lezen.

 

Zeer geachte heer Koopmans,

  

Met belangstelling heeft het bestuur van de vereniging Veldeke kennis genomen van uw verzoek om advies inzake de motie van het lid van Provinciale Staten de heer Kirkels.

  

Het zal u bekend zijn, dat de vigerende regels voor de spelling van de Limburgse dialecten is voorbereid door een commissie van taalkundigen uit de Veldeke-gelederen. Die regels zijn tot stand gekomen op basis van omgang met eerdere spellingregels. Dat gebeurde niet alleen door schrijvers in het dialect, maar ook door docenten die de spellingregels aan de vrouw en de man brachten. Praktijkervaringen naast algemeen geldende regels en spellingprincipes liggen aan de basis van de nu bestaande praktijk. Overleg en afstemming met de Raod veur ’t Limburgs brengt ons tot de volgende reactie in antwoord op uw verzoek. Mede gelet op het eerder in deze brief vermelde, zijn wij van oordeel dat het momenteel niet opportuun is een spellingwijziging door te voeren, zo daar al aanleiding toe zou bestaan. In zijn reactie gaat de Raod uitvoerig in op de overwegingen die voor de huidige spelling van het Limburgs gelden. Vanuit Veldeke kunnen we daar een zeer belangrijk argument aan toevoegen. Sedert jaren worden door de Veldeke-kringen in de hele provincie spellingcursussen gegeven. Die cursussen zijn zeer gewild en trekken tientallen belangstellenden. Uit de reacties van de cursisten blijkt, dat dankzij het inzicht dat verkregen wordt in het spellingsysteem het spellen zelf minder moeilijkheden oplevert. Dat de grote klankrijkdom van het Limburgs navenant de spelling beïnvloedt, spreekt voor zich. Daaraan tekort doen zou, zeker door de schrijvers ervan met inzicht, afbreuk doen aan het karakter. Natuurlijk willen ook wij niets liever dan een ruime popularisering van het Limburgs, zowel mondeling als in geschrifte. Als Veldeke zullen wij daarom met nog meer werfkracht dan tot nu toe de spellingcursussen onder de aandacht van Limburgse mensen brengen.

  

Hopende u hiermee naar genoegen te hebben geantwoord,

verblijft namens het bestuur van Veldeke Limburg,

 

mr. Lei Pennings, voorzitter  


Actueel nieuws