Category: Limburgse Dialekte

Veldgewas: Kalle kalle praote vergadere nota’s

Ach ach (8) dat Veldgewas. Hoeveel malen ben ik aan het voorwoord van (het geschatte\nummer) 618 begonnen. Ik herinner me nog Gekomen i-his de lieve mei, Poe-hoe-hoe-tin. Probleempje: hoe spel je i-his? De begin-i is die van ‘is’, niet van  Isis of nihil. Je hebt het duo liter en (g)litter, maar in Oos Taal schrijven […]

Lees mie→

Troeësbóch: Kèrkraojse tekste veur begraffenisse en crematies

Wie verleie jaor dialekdiechteres Marloes Lammers-Hoekstra bij de Stichting LiLiLi ’t idee dropde um e book te make mèt Kèrkraojse tekste veur gebruuk bij begraffenisse, crematies of ander aofsjeidsdeenste, waor de Stiechting LiLiLi daoveur metein te vinde. Mèh ’t zouw allein realiseerbaar zien es väöl Kèrkraojse sjrijvers aon ’t projek zouwe wèlle mètdoen én es […]

Lees mie→

25 jaor geleie: Limburgs officieel erkind es regionaol taol

Goonsdag 23 miert 2022 is ’t perceis 25 jaor geleie tot de Limburgse taol erkind woort es regionaol taol volgens ’t Europees Handves. Dialectvereineging Veldeke heet ’n belaankrieke rol gespäöld bij ’t tot stand koume vaan die erkinning vaan ’t Limburgs. ’n Veurbereiingskemissie die oonder auspicië vaan Veldeke opereerde, heet alle arguminte die pleite veur […]

Lees mie→

‘HAHA. Sjnap mich ins, wen se kins!’

Nui beuksjke Veldeke Heële en umsjtrieëke i samewirking mit d’r Peuterópvang Heële ’t Viefde en nuiste beuksjke uuever Pim en Poes, ee initiatief va d’r Peuterópvang Heële (POVH), versjient óp d’r 21e fibberwaar 2022 in ’t Heëlesj Plat. D’r titel is “Pim en poes en d’r lachende eëzel”. ’t Verhoal vuur peuters is gesjrieëve durch ’t […]

Lees mie→

Nui: Digitaolen Dictionair veur ’t Limburgs

Aon de veuraovend vaan d’n Daag vaan de Moojertaol prizzenteert de Limbörgse Academie ‘nen digitaolen dictionair veur de Limburgse taol. D’n Dictionair heet mie es 130.000 Limbörgse wäörd vaan de dialekte vaan Mestreech, Remunj, Valkeberg, Venlo en Zitterd. D’n Dictionair is twietaoleg: Limbörgs-Hollands én Limbörgs-Ingels. En ouch andersum te doorzeuke op 50.000 Hollandse en 40.000 […]

Lees mie→

Veldgewas: Oos mo(o)dertaal

Mörge is ’t d’n Daag van de Modertaal. Liek dudelik, mae toch de vraog: waat is det, oos modertaal? De taal die veer op sjool gelierd höbbe? Woveur de taal van mam – wie en waat wen de pap gans angers sjprook? Woveur neet modersjpraok: Oos Taal sjteit dunder biej ’t Duutsj es biej Hollesj […]

Lees mie→

Laura Theunissen: Limburgse gedichskes mit laeveswiesheje

Pas versjene: ’n sjoan beukske ónger de titel “Vanmichveurdich” van Laura Theunissen. In dit beukske ruum hónderd korte gedichskes, op ’t ieëste gezich eenvoudig, mer die allemaol vol laeveswiesheid zitte. M’n kan dao herkènning, ’n momènt van bezinning of truues in vènje. En wellich nuuj zelfvertroewe. Laura Theunissen, gebaore en getaoge Oppe Slek (Ech-Zöstere) is […]

Lees mie→