Category: Veldeke Kring

Groot Remunjse Sjeurkelender 2023 aangebaoje aan Gerard Nizet

Op dinsdig 12 juli 2022 is door veurzitter Henk Giesbers van Veldeke Remunj de zèsde sjeurkelender mit sjpreuke en gezèkdes oet Herte, Neel, Remunj en Zjwame aangebaoje aan Gerard Nizet. Gerard teikent, sjildert en illesjtreert op ’n cartoonechtige meneer. Zo maak hae al jaore sjitterende plaetjes van Remunj en ómgaeving. Kleurrieke cartoonechtige plaetjes wo emes […]

Lees mie→

Mestreechs Kwartètspeul

Veldeke Krink Mestreech heet get nuits in de kiekoet: e kwartètspeul mèt allemaol typische Mestreechse wäörd en gezègdes, verdeild euver 14 cattegorieje wie ‘t Lief, Aon Taofel, De kemissies en De bieste. Wie de krink op ziene website sjrijf: “Veur eur eige. Es verjaordaagskedo veur eur (klein)keend. Of veur eur Hollandse femilie, vrun of collega’s […]

Lees mie→

Oorkonde Limburgse Jagers väör Veldeke Krink Ech

Aafgeloupe zóndigmiddig ónger ’t jubileumconcert bie gelaegenheid van ‘t 45 jaorig bestaon van de Veldeke Krink Ech, zörgdje vice-väörzitter Leo Hanssen van ’t Reünie Orkes Limburgse Jagers väör ’n verrassing. Nao ’n korte, passendje toespraok äöver de óntstaonsgesjiedenis van Veldeke in Limburg en van ’t Reünie Orkes, wobie hae de culturele verbónjeheid van de Limburgse […]

Lees mie→

Concert 45 jaor Veldeke Krink Ech

Viefenvieërtig jaor Veldeke Krink Ech weurtj dit jaor gevierdj mit ’n concert door ’t Reünie Orkes van de Limburgse Jagers op zóndigmiddig 19 juni a.s. óm 14.00 oer in de “Pejjehaof”, Houtstraot 7 in Ech. De leje van de Krink höbbe hiebie gratis toegang es se zich hieväör höbbe aangemeldj. De resterendje kaarte zeen vanaaf […]

Lees mie→

Veldeke Poëziepriês vör Francien Clijsters

De doeër Veldeke Wieërt uutgeschrieëve wédstriêd vör poëzie in dialect moge ve gerösj bezûndjer geslaagdj neume. In totaal woeërte 25 gedichte ingesteurdj. De SooS zoot op 1 juni bomvôl vör de finale-aovendj. E groeët aantal schriêvers droog eîge wêrk vuuër en det zörgdje vör ’n groeëte variatie aan poëzie. Uuteindelik ging de hoeëfdpriês van € […]

Lees mie→

Nuut bouk in ’t Zittesj van de dichter/sjriever John Hertogh.

Op vriedig 3 juni a.s. presenteiert Veldeke Krènk Zitterd häör nuutste oetgaaf: de bundel “Van Oukouk pès Cötelbaek”, 24 sjtökskes in en euver ós modesjtaal, door John Hertogh. De Zwentibolddichter(2018-2022) John Hertogh, sjrif al gans get jaore naeve zien Zittesje gedichter en korte verhaole ouch columns/rubrieke ónger de kop “van Kul pès Kultuur”. Die waere […]

Lees mie→

Declamatiewedsjtriéd Tegele

’t Waas alwir dreej jaor geleje det de Tegelse declamatiewedsjtriéd – toen nag in ’t Zaelke – had plaatsgevônge. Eindelik waas ’t wir zoë wiéd. Op Gôjje Vriedig 15 april 2022, kwame hiel vuël kinger, breurkes, zuskes, elders, opa’s, oma’s, sjriévers en liërkrachte same in de verniejde Harmoniezaal in Tegele. Wat hebbe we wir genaote […]

Lees mie→

‘HAHA. Sjnap mich ins, wen se kins!’

Nui beuksjke Veldeke Heële en umsjtrieëke i samewirking mit d’r Peuterópvang Heële ’t Viefde en nuiste beuksjke uuever Pim en Poes, ee initiatief va d’r Peuterópvang Heële (POVH), versjient óp d’r 21e fibberwaar 2022 in ’t Heëlesj Plat. D’r titel is “Pim en poes en d’r lachende eëzel”. ’t Verhoal vuur peuters is gesjrieëve durch ’t […]

Lees mie→