Category: Polletiek

Väöl animo bij Staotelede veur Hoes veur ’t Limburgs

Op vriedag 15 aprèl höbbe vertegenwoordegers vaan Veldeke Limburg, de Raod veur ’t Limburgs, Levende Talen Limburgs, Cubiss en ’t Hoes veur de Kunste ’n èlftal lede van Provinciaol Staote bijgepraot euver hun veurstèl veur de opriechting vaan ’n Hoes veur ’t Limburgs: ’n fysieke plaots boe ederein dee get wèlt wete euver of get […]

Lees mie→

25 jaor geleie: Limburgs officieel erkind es regionaol taol

Goonsdag 23 miert 2022 is ’t perceis 25 jaor geleie tot de Limburgse taol erkind woort es regionaol taol volgens ’t Europees Handves. Dialectvereineging Veldeke heet ’n belaankrieke rol gespäöld bij ’t tot stand koume vaan die erkinning vaan ’t Limburgs. ’n Veurbereiingskemissie die oonder auspicië vaan Veldeke opereerde, heet alle arguminte die pleite veur […]

Lees mie→

De Provincie praot wijer euver de Limburgse taol

Op vriedag 11 miert heet Esther van Loo (Veldeke Heerle en Levende Talen Limburgs) de Staotekemissie Cultuur en Sameleving vaan de provincie Limburg bijgepraot euver de winse vaan de Limburgse streektaolorganisaties veur de kortbije touwkoms. Ze heet daobij ’t belaank oonderstriep vaan ’t wegnumme vaan de kinnesachterstand euver de mieweerde vaan mietaolegheid en ’t deurzaam […]

Lees mie→

Veldeke beejt ministerie en provincie gediech in ’t Limburgs aon

Bij de oonderteikening vaan ’t convenant tösse de regering en de provincie euver de erkinning vaan ’t Limburgs es streektaol booj Veldeke Limburg veurzitter Christine van Basten aon de minister vaan Binnenlandse Zake Raymond Knops en aon député Ger Koopmans e gediech in de Limburgse taol aon. Veldeke veurzitter Christine van Basten euverhandegde aon allebei […]

Lees mie→

Veldeke op weeg nao 2026 (‘t vervolg)

In 2026 besteit dialekvereineging Veldeke 100 jaor. En ’t provinciaol bestuur heet de ambitie um veur deen tied Veldeke gereid te make veur de touwkoms. Dat beteikent tot d’r daan ’n vitaal en aontrèkkeleke vereineging moot stoon die activiteite organiseert die ’t gebruuk vaan ’t Limburgs in de openbaar ruimte, op sjaol, in de werkumgeving […]

Lees mie→