Category: Jäög

Winners Priesvraog Limburgse taol veur kinder bekind

Eind november vaan veureg jaor woort de Priesvraog Limburgse taol gelanceerd door ’t Hoes veur de Kunste. De opdrach waor: maak creatief en lierzaom materiaol wat de mietaolegheid vaan kinder tösse 0 en 13 jaor stimuleert en bevordert, in samewèrking mèt kinderdaagverblieve of ’t basisoonderwies. De jury is euverweldeg mèt mer leefs 27 aonvraoge. Oet […]

Lees mie→

Verhäölkesbook e groet succes

’t Beukske mèt veurleesverhaole veur kinder in ’t Limburgs kint noe al e groet succes weure geneump. In de gezèt De Limburger stoont ’n artikel euver 2 pagina’s boe-in ein van de intiatiefnummers Riky Simons oetgebreid aon ’t woord kump euver ’t tot stand koume vaan ’t book, wat in 7 versjèllende variante vaan de […]

Lees mie→

Kinderversjes um veur te leze in ‘t Limburgs

’t Gebruuk vaan ’t Limburgs oonder kinder steit ummer mie in de belaankstelling umtot dudelek is tot ’t behaajd vaan eus taol bij de kinder begint. Zoe versjijne links en rechs ‘nen hieleboel veurleesbeuk in ’t dialect. Piet Aben oet Ech had nog get aw kinderversjes ligke die good gebruuk kinne weure um veur te […]

Lees mie→

Bib stöt ‘t bölleke ien ‘t Venrods

Bib stöt ’t bölleke is ’n preenteboēk ovver ’n oonderwaerp dat veul âlders zulle herkenne: kiender die renne en valle. Duk is ’n muleke genoeg um ’t schröwwe te laote stoppe/òphâlde. En vurdá’che ’t wet, rent ’t grut alwér wieër. Ienhâld: Bib is enne liēve zjieráf. Bib heldt van renne. Már maej let Bib nie […]

Lees mie→

Geinen Declamatiewedstrijd, toch e gediech

Emma Willekens zouw eigelek mètdoen aon de Veldeke Declamatiewedstrijd veur kinder vaan de basissjaol en had dao zelf e sjioen gediech veur gemaak. Meh jeh, toen kaom corona en woort alles aofgelas. Umtot ze dat zoe jaomer voont sjikde ze us häör gediech toch mer touw. En dat beloene veer mèt ‘n bezunder vermelding op […]

Lees mie→