Nuuts

Algemein Lede Vergadering Veldeke Limburg bijein in Remund

Veur ’t iers sinds langen tied kóste de vertegenwoordegers vaan de lokaal Veldekekring weer ins in persoen bijein koume in plaots vaan via ’t computersjerm te mote vergadere. De haafjaorlekse Algemein Lede Vergadering voont deze kier plaots in de Oranjerie in Remund. ’t Waor ’n bezunder vergadering umtot in eine kier aofsjeid woort genome vaan […]

Lees mie→

Veldeke Jaorbook 2021 geprizzenteerd

Op goonsdag 18 mei 2022 is ’t Jaorbook vaan Veldeke Limburg geprizzenteerd tijdens ’n bijeinkoms in de Kopermolen in Vaols. De nuie Veldeke veurzitter Reg van Loo opende en sloot der bijeinkoms mèt de verzekering tot Veldeke alles draon zal doen um op provinciaol en lokaal nivo de Limburgse taol in iere te hawwe. Vocaol […]

Lees mie→

Reg van Loo nuie veurzitter Veldeke Limburg

De Algemein Lede Vergadering vaan Veldeke Limburg heet op donderdag 12 mei 2022 Reg van Loo bij acclamatie gekoze es häöre nuie veurzitter. Heer volg daomèt Christine van Basten op die nao 4 jaor de veurzittershamer euverdroog. Reg van Loo kump oet Eys (Ees) en dat ligk op de grens tösse boe ripuarisch Limburgs gesproke […]

Lees mie→

Troeësbóch: Kèrkraojse tekste veur begraffenisse en crematies

Wie verleie jaor dialekdiechteres Marloes Lammers-Hoekstra bij de Stichting LiLiLi ’t idee dropde um e book te make mèt Kèrkraojse tekste veur gebruuk bij begraffenisse, crematies of ander aofsjeidsdeenste, waor de Stiechting LiLiLi daoveur metein te vinde. Mèh ’t zouw allein realiseerbaar zien es väöl Kèrkraojse sjrijvers aon ’t projek zouwe wèlle mètdoen én es […]

Lees mie→

Väöl animo bij Staotelede veur Hoes veur ’t Limburgs

Op vriedag 15 aprèl höbbe vertegenwoordegers vaan Veldeke Limburg, de Raod veur ’t Limburgs, Levende Talen Limburgs, Cubiss en ’t Hoes veur de Kunste ’n èlftal lede van Provinciaol Staote bijgepraot euver hun veurstèl veur de opriechting vaan ’n Hoes veur ’t Limburgs: ’n fysieke plaots boe ederein dee get wèlt wete euver of get […]

Lees mie→

Declamatiewedsjtriéd Tegele

’t Waas alwir dreej jaor geleje det de Tegelse declamatiewedsjtriéd – toen nag in ’t Zaelke – had plaatsgevônge. Eindelik waas ’t wir zoë wiéd. Op Gôjje Vriedig 15 april 2022, kwame hiel vuël kinger, breurkes, zuskes, elders, opa’s, oma’s, sjriévers en liërkrachte same in de verniejde Harmoniezaal in Tegele. Wat hebbe we wir genaote […]

Lees mie→

25 jaor geleie: Limburgs officieel erkind es regionaol taol

Goonsdag 23 miert 2022 is ’t perceis 25 jaor geleie tot de Limburgse taol erkind woort es regionaol taol volgens ’t Europees Handves. Dialectvereineging Veldeke heet ’n belaankrieke rol gespäöld bij ’t tot stand koume vaan die erkinning vaan ’t Limburgs. ’n Veurbereiingskemissie die oonder auspicië vaan Veldeke opereerde, heet alle arguminte die pleite veur […]

Lees mie→

De Provincie praot wijer euver de Limburgse taol

Op vriedag 11 miert heet Esther van Loo (Veldeke Heerle en Levende Talen Limburgs) de Staotekemissie Cultuur en Sameleving vaan de provincie Limburg bijgepraot euver de winse vaan de Limburgse streektaolorganisaties veur de kortbije touwkoms. Ze heet daobij ’t belaank oonderstriep vaan ’t wegnumme vaan de kinnesachterstand euver de mieweerde vaan mietaolegheid en ’t deurzaam […]

Lees mie→