Categorie: Literatuur

Dialeksalon ‘Vrieheid’ in cultureel café Salon Remunj

Stichting Salon Remunj biedt een podium aan beginnende en gevestigde schrijvers, musici, beeldend kunstenaars en columnisten. In samenwerking met de gemeente Roermond en het Letterkundig Centrum Limburg organiseren zij vijf culturele zondagmiddagen gedurende het winterseizoen. Op zondag 19 januari houdt Salon Remunj een dialeksalon met als thema ‘Vrieheid’! Een viertal dichters uit Platbook 22 komen […]

Lees meer→

Podcast over Oos Taal

We raken niet uitgepraat over het mooie gedicht dat Wim Kuipers voor Veldeke schreef. En hij zelf gelukkig ook niet. Want nu heeft hij een Podcast ingesproken waarin hij de inhoud vaan zijn gedicht nog eens toelicht. En die toelichting klinkt zelf ook weer als een gedicht. U kunt de Podcast nu beluisteren. En de […]

Lees meer→

Limburgse schrijvers lezen voor op L1 Radio: Jeanne Alsters en Erwin Lennarts

In het programma Plat-eweg van Henk Hover leest elke week een Limburgstalige auteur voor uit eigen werk. Dat zijn gedichten of verhalen die eerder gepubliceerd zijn in Platbook, een tweejaarlijkse uitgave van Uitgeverij TIC, in samenwerking met Veldeke en het Huis voor de Kunsten Limburg. De afgelopen weken waren Sjeanne Alsters en Erwin Lennarts aan de […]

Lees meer→

Presentatie Platbook 22: Vrieheid

Op zaterdag 16 november is in de HuB in Kerkrade Platbook 22 gepresenteerd. Het thema  van dit 22e deel in de reeks bloemlezingen in het Limburgs dialect is ‘Vrieheid’. In het jaar van de herdenkingen rondom 75 jaar bevrijding is dat thema voor de hand liggend. Ruim 80 auteurs voelden zich geroepen in te sturen […]

Lees meer→

Gedicht Oos Taal nader verklaard

Je hoeft een gedicht niet helemaal te begrijpen om het toch mooi te vinden. Maar soms kan wat tekst en uitleg over wat de dichter bedoelde wel verhelderend werken. Vandaar dat we het gedicht Oos Taal hier nog eens nader verklaren. Wim Kuipers schrijft in het dialect van Maasniel maar gebruikt ook woorden uit andere […]

Lees meer→

Veldeke biedt ministerie en provincie gedicht in het Limburgs aan

Bij de ondertekening van het convenant tussen de regering en de provincie over de erkenning van het Limburgs als streektaal bood Veldeke Limburg voorzitter Christine van Basten aan de minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops en aan gedeputeerde van de provincie Limburg Ger Koopmans een gedicht in de Limburgse streektaal aan. Veldeke voorzitter Christine van […]

Lees meer→

Niet iedereen kan Hendrik van Veldeke zijn…

Maar ook vandaag de dag worden er nog mooie gedichten in het Limburgs geschreven. En die gaan echt niet allemaal over ruisende beekjes en kwinkelerende nachtegalen. Alles wat de moderne mens aangaat komt voorbij in de Limburgstalige poëzie. Wielrennen, vakanties, de liefde, verdriet, alles wordt in de verschillende Limburgse dialecten uitgedrukt. Veldeke verzamelt, samen met […]

Lees meer→