Categorie: Wetenschap

Lou Spronck deed onderzoek naar Aajd Mestreechs

Volgens Lou Spronck, schrijver van het boek “Van Sermoen tot Percessie”, is er geen dialect in het Nederlands taalgebied te vinden waarvan zo veel oude teksten bekend zijn als het Maastrichts. Reden genoeg om 26 van die teksten, allemaal geschreven tussen 1770 en 1840, aan een grondig onderzoek te onderwerpen. En dat met verrassende conclusies. […]

Lees meer→

Dr. Aimé van Reydt: Het Limburgs als schooltaal

Aimé van Reydt deed onderzoek naar de manier waarop in Limburgse basisscholen aandacht wordt besteed aan de Limburgse taal. Hier volgt een samenvatting van zijn bevindingen. En wat blijkt: de scholen doen veel minder dan wettelijk is toegestaan. Aanleiding tot het onderzoek In 1997 schreef ik in mijn proefschrift Dialect en onderwijs in Emmen: ‘Aansluiten […]

Lees meer→

Yuri Michielsen: Het Convenant voor de Limburgse Taal en de juridische en politieke status van het Limburgs

Op 6 november jongstleden is het Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de Limburgse taal[1] ondertekend.  Dit volgt op de erkenning 22 jaar geleden van het Limburgs als regionale taal onder het Europees Handvest voor Regionale Talen of talen van Minderheden[2]. Wie aandachtig gelezen heeft, ziet al dat in het Convenant het Limburgs een ‘taal’ […]

Lees meer→

Column Leonie Cornips: het Convenant voor het Limburgs nader bekeken

15 maart heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties Kajsa Ollongren aangegeven positief tegenover een Convenant voor het Limburgs te staan. Met dit Convenant bevestigt de Nederlandse overheid nogmaals dat het Limburgs in 1997 als officiële regionale taal onder het Europees Handvest voor Regionale Talen en Minderheidstalen erkend is. Het Europees Handvest is opgesteld […]

Lees meer→

Frans Hinskens benoemd tot hoogleraar taalvariatie aan de Radboud Universiteit

Frans Hinskens (Ubach over Worms, 1956) is met ingang van 15 februari 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalvariatie en taalcontact aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hinskens is sinds 2002 als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut. Frans Hinskens is deskundig op het gebied van de variatielinguïstiek (fonologie en sociolinguïstiek). Hij onderzoekt onder andere niet-standaardvariëteiten […]

Lees meer→

Column Leonie Cornips over meertaligheid

Leonie Cornips reageert op het KNAW rapport Talen in Nederland – Talen voor Nederland en plaats het begrip meertaligheid in een breder perspectief. Het alledaagse maar zo complexe verschijnsel meertaligheid In 2018 verscheen het rapport Talen in Nederland – Talen voor Nederland. In dat rapport stelde de KNAW vast dat Nederland een meertalige samenleving is geworden […]

Lees meer→

Column: De Nederlandse Taalunie en het wegmoffelingseffect

Waar zijn de streektalen (regionale talen)? De overheid moet streektalen als het Limburgs en Nedersaksisch vrijwaren van centralistisch ontmoedigingsbeleid. Door: Joep Leerssen, Henk Bloemhoff, Leonie Cornips, Roeland van Hout en  Goffe Jensma * In 2017 zorgde de Taalunie-enquête De Staat van het Nederlands voor onrust: waarom moesten, bijvoorbeeld, Limburgers, in die enquête invullen dat ze thuis […]

Lees meer→