Categorie: Wetenschap

Column: De Nederlandse Taalunie en het wegmoffelingseffect

Waar zijn de streektalen (regionale talen)? De overheid moet streektalen als het Limburgs en Nedersaksisch vrijwaren van centralistisch ontmoedigingsbeleid. Door: Joep Leerssen, Henk Bloemhoff, Leonie Cornips, Roeland van Hout en  Goffe Jensma * In 2017 zorgde de Taalunie-enquête De Staat van het Nederlands voor onrust: waarom moesten, bijvoorbeeld, Limburgers, in die enquête invullen dat ze thuis […]

Lees meer →

Mia zoekt hulp bij inspreken van Limburgse dialecten

MIA is een “klankkast” waarmee inwoners van verzorgingstehuizen Limburgse woorden kunnen beluisteren. Maar vóór dat mogelijk is zullen die woorden eerste door dialectsprekers moeten worden ingesproken. Daarom roept MIA de hulp in van iedereen die een van de vele Limburgse dialecten spreekt. Door mee te doen kunnen de verzorgingstehuizen hun bewoners laten luisteren naar hun […]

Lees meer →

Column van Leonie Cornips over artikel “Kind moet over op plat”

Door Leonie Cornips “Kind moet over op ‘plat’”, kopt De Limburger op donderdag 19 juli 2018 boven een artikel van verslaggever Jule Peeters. Waarom besteedt De Limburger juist nu aandacht aan Limburgs op de peuterspeelzaal en waarom op deze wijze? Waarom ik namens de leerstoel Taalcultuur in Limburg pleit voor meertalige peuterspeelzalen schreef ik in […]

Lees meer →

Die zachte G is kinderen niet zo eenvoudig af te leren (als je dat al zou willen)

Studente Romy Roumans deed onderzoek naar de gevolgen van Nederlands spreken met een Limburgs accent. Zij vond dat een Limburgs accent in de randstad niet onverdeeld gunstig overkomt. Maar Limburgse ouders die daarom besluiten hun kinderen niet met een dialect op te voeden, bereiken daarmee vaak niet wat ze voor ogen hadden. Dat Limburgse accent […]

Lees meer →

Column van Leonie Cornips over studies van Lotte Thissen en Stefanie Ramachers

Tooncontrast in woorden, en erbij horen in Roermond Twee heel verschillende proefschriften zijn verschenen waarin Roermond de hoofdrol speelt. Stefanie Ramachers verrichtte fonologisch onderzoek met experimentele taken. Haar studie is belangrijk in een wereld waarin sprekers van het dialect zich meer en meer aanpassen aan het Nederlands. Haar onderzoeksvraag is hoe baby’s, opgroeiend in Roermond […]

Lees meer →

Column Yuri Michielsen over Limburgs Taalbeleid

Yuri Michielsen is van mening dat de Nederlandse overheid het Fries en het Limburgs ten onrechte verschillend behandelt. Hij waarschuwt ook om al te gemakkelijk de juridische erkenning volgens het Europees Handvest op te geven in ruil voor een zogenaamd convenant met de overheid in Den Haag dat veel minder zekerheid biedt. Lees wat hij […]

Lees meer →

Column van Lotte Thissen: Erbij horen of niet?

“Waar kom je vandaan?” Wie deze vraag te horen krijgt, wordt gezien en bestempeld als ‘anders’ of afwijkend van een bepaalde norm. Mijn etnografische onderzoek in de Limburgse stad Roermond ontmoedigt de vraag “waar kom je vandaan?” en termen als ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’. Meertaligheid in Limburg De provincie Limburg wordt vaak geassocieerd met carnaval, katholieken […]

Lees meer →

Limburgers nog toongevoeliger dan gedacht

Limburgers staan bekend om hun zangerige spraak. Ze blijken ook erg goed in het horen van hele subtiele woordmelodieverschillen. Dat blijkt uit onderzoek van taalwetenschapper Stefanie Ramachers. Ze promoveert op 31 januari aan de Radboud Universiteit. Het Limburgs is een zogenoemde toontaal. In het Limburgs kan de melodie waarmee een woord wordt uitgesproken de betekenis […]

Lees meer →