Categorie: Wetenschap

Taaldiversiteit in Nederland

In het wetenschappelijke tijdschrift “Taal en Tongval” (volume 74, nummer 1) verscheen onlangs een uitgebreid artikel van de hand van Leonie Cornips en Hans Schmeets over taaldiversiteit in Nederland. Daaruit blijkt dat bij ruim driekwart meestal thuis in het Nederlands wordt gecommuniceerd. Bij 25% domineert thuis dus niet het Nederlands: 8,2% spreekt thuis het meest […]

Lees meer→

Nieuw: Een digitaal woordenboek voor het Limburgs

Aan de vooravond van de Dag van de Moedertaal presenteert de Limbörgse Aacademie een digitaal woordenboek voor de Limburgse taal. D’n Dictionair bevat meer dan 130.000 Limburgse woorden van de dialecten van Maastricht, Roermond, Valkenberg, Venlo en Sittard. D’n Dictionair is tweetalig: Limburgs-Nederlands en Limburgs-Engels. En ook andersom te doorzoeken op 50.000 Nederlandse en 40.000 […]

Lees meer→

Geboorte en dood van het Maastrichts

Taalhistoricus Michiel de Vaan hield recentelijk de derde Lou Spronck-lezing over de geboorte en de dood van het Maastrichts. Vanwege corona was die lezing alleen via internet te bekijken en te beluisteren. Het voordeel daarvan is dan weer dat voor wie dat wil de lezing nu ook op een later tijdstip te volgen is. En […]

Lees meer→

Jean Frins promoveert op Frans Erens, de Limburgse Tachtiger

Op donderdag 9 september verdedigde Jean Frins (1982) aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn proefschrift Gendelettre. De vormende jaren van Frans Erens, 1857-1893. De neerlandicus en germanist schreef de dissertatie op instigatie van zijn Parijse werkgever, Sorbonne Université. Als student wijdde Frins zijn doctoraalscripties aan de Limburgse dialecten, maar als onderwerp van zijn proefschrift wendde hij […]

Lees meer→

Opvallende regionale verschillen in Limburgs spreken binnen de provincie

In Westelijk Zuid Limburg, met Maastricht en Sittard als grootste kernen, spreekt 76% vloeiend Limburgs. Midden Limburg met Roermond en Weert als kernen, doet daar weinig voor onder met 74%. Maar Oostelijk Zuid Limburg, met Heerlen en Kerkrade als grootste kernen, blijft daarbij aanzienlijk achter met 54% en ook Noord Limburg, met Venlo en Venray […]

Lees meer→

WhatsAppen in het Limburgs

Limburgs spreken is één, Limburgs schrijven is weer iets anders. Van degenen die de Limburgse taal mondeling al dan niet gebrekkig beheerst, geeft de helft (50%) aan nooit in het Limburgs te schrijven. De andere helft gebruikt wel eens Limburgs bij het schrijven van e-mails (17%), op sociale media als Facebook of Twitter (19%) en […]

Lees meer→

Gezocht: mensen die Limburgs spreken

Joske Piepers van de Universiteit in Tilburg voert momenteel een online onderzoek uit onder mensen die Limburgs spreken. Het onderzoek richt zich op variatie binnen en verandering van de Limburgse dialecten. Specifiek wil ze onderzoeken of en hoe het Limburgs van mensen die veel Nederlands gebruiken in hun dagelijkse leven verschilt van het Limburgs van […]

Lees meer→

Online lezing door Lou Spronck over Aajd Mestreechs

Op maandag 7 december 2020 om 19:30 uur zal de lezing van Lou Spronck, Aajd Mestreechs / Oud Maastrichts, plaatsvinden. De lezing zal online te volgen zijn. In maart verscheen het nieuwe boek van Lou Spronck: Van Sermoen tot Percessie (hier te bestellen). Centraal daarin staan alle Maastrichtse dialectteksten uit de periode 1770-1840, die in druk of in handschrift bewaard zijn gebleven. […]

Lees meer→