Categorie: Wetenschap

Gezocht: mensen die Limburgs spreken

Joske Piepers van de Universiteit in Tilburg voert momenteel een online onderzoek uit onder mensen die Limburgs spreken. Het onderzoek richt zich op variatie binnen en verandering van de Limburgse dialecten. Specifiek wil ze onderzoeken of en hoe het Limburgs van mensen die veel Nederlands gebruiken in hun dagelijkse leven verschilt van het Limburgs van […]

Lees meer→

Online lezing door Lou Spronck over Aajd Mestreechs

Op maandag 7 december 2020 om 19:30 uur zal de lezing van Lou Spronck, Aajd Mestreechs / Oud Maastrichts, plaatsvinden. De lezing zal online te volgen zijn. In maart verscheen het nieuwe boek van Lou Spronck: Van Sermoen tot Percessie (hier te bestellen). Centraal daarin staan alle Maastrichtse dialectteksten uit de periode 1770-1840, die in druk of in handschrift bewaard zijn gebleven. […]

Lees meer→

Lou Spronck deed onderzoek naar Aajd Mestreechs

Volgens Lou Spronck, schrijver van het boek “Van Sermoen tot Percessie”, is er geen dialect in het Nederlands taalgebied te vinden waarvan zo veel oude teksten bekend zijn als het Maastrichts. Reden genoeg om 26 van die teksten, allemaal geschreven tussen 1770 en 1840, aan een grondig onderzoek te onderwerpen. En dat met verrassende conclusies. […]

Lees meer→

Dr. Aimé van Reydt: Het Limburgs als schooltaal

Aimé van Reydt deed onderzoek naar de manier waarop in Limburgse basisscholen aandacht wordt besteed aan de Limburgse taal. Hier volgt een samenvatting van zijn bevindingen. En wat blijkt: de scholen doen veel minder dan wettelijk is toegestaan. Aanleiding tot het onderzoek In 1997 schreef ik in mijn proefschrift Dialect en onderwijs in Emmen: ‘Aansluiten […]

Lees meer→

Yuri Michielsen: Het Convenant voor de Limburgse Taal en de juridische en politieke status van het Limburgs

Op 6 november jongstleden is het Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de Limburgse taal[1] ondertekend.  Dit volgt op de erkenning 22 jaar geleden van het Limburgs als regionale taal onder het Europees Handvest voor Regionale Talen of talen van Minderheden[2]. Wie aandachtig gelezen heeft, ziet al dat in het Convenant het Limburgs een ‘taal’ […]

Lees meer→

Column Leonie Cornips: het Convenant voor het Limburgs nader bekeken

15 maart heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties Kajsa Ollongren aangegeven positief tegenover een Convenant voor het Limburgs te staan. Met dit Convenant bevestigt de Nederlandse overheid nogmaals dat het Limburgs in 1997 als officiële regionale taal onder het Europees Handvest voor Regionale Talen en Minderheidstalen erkend is. Het Europees Handvest is opgesteld […]

Lees meer→

Frans Hinskens benoemd tot hoogleraar taalvariatie aan de Radboud Universiteit

Frans Hinskens (Ubach over Worms, 1956) is met ingang van 15 februari 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalvariatie en taalcontact aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hinskens is sinds 2002 als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut. Frans Hinskens is deskundig op het gebied van de variatielinguïstiek (fonologie en sociolinguïstiek). Hij onderzoekt onder andere niet-standaardvariëteiten […]

Lees meer→