Categorie: Wetenschap

Yuri Michielsen: Het Convenant voor de Limburgse Taal en de juridische en politieke status van het Limburgs

Op 6 november jongstleden is het Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de Limburgse taal[1] ondertekend.  Dit volgt op de erkenning 22 jaar geleden van het Limburgs als regionale taal onder het Europees Handvest voor Regionale Talen of talen van Minderheden[2]. Wie aandachtig gelezen heeft, ziet al dat in het Convenant het Limburgs een ‘taal’ […]

Lees meer→

Column Leonie Cornips: het Convenant voor het Limburgs nader bekeken

15 maart heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties Kajsa Ollongren aangegeven positief tegenover een Convenant voor het Limburgs te staan. Met dit Convenant bevestigt de Nederlandse overheid nogmaals dat het Limburgs in 1997 als officiële regionale taal onder het Europees Handvest voor Regionale Talen en Minderheidstalen erkend is. Het Europees Handvest is opgesteld […]

Lees meer→

Frans Hinskens benoemd tot hoogleraar taalvariatie aan de Radboud Universiteit

Frans Hinskens (Ubach over Worms, 1956) is met ingang van 15 februari 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalvariatie en taalcontact aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hinskens is sinds 2002 als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut. Frans Hinskens is deskundig op het gebied van de variatielinguïstiek (fonologie en sociolinguïstiek). Hij onderzoekt onder andere niet-standaardvariëteiten […]

Lees meer→

Column Leonie Cornips over meertaligheid

Leonie Cornips reageert op het KNAW rapport Talen in Nederland – Talen voor Nederland en plaats het begrip meertaligheid in een breder perspectief. Het alledaagse maar zo complexe verschijnsel meertaligheid In 2018 verscheen het rapport Talen in Nederland – Talen voor Nederland. In dat rapport stelde de KNAW vast dat Nederland een meertalige samenleving is geworden […]

Lees meer→

Column: De Nederlandse Taalunie en het wegmoffelingseffect

Waar zijn de streektalen (regionale talen)? De overheid moet streektalen als het Limburgs en Nedersaksisch vrijwaren van centralistisch ontmoedigingsbeleid. Door: Joep Leerssen, Henk Bloemhoff, Leonie Cornips, Roeland van Hout en  Goffe Jensma * In 2017 zorgde de Taalunie-enquête De Staat van het Nederlands voor onrust: waarom moesten, bijvoorbeeld, Limburgers, in die enquête invullen dat ze thuis […]

Lees meer→

Mia zoekt hulp bij inspreken van Limburgse dialecten

MIA is een “klankkast” waarmee inwoners van verzorgingstehuizen Limburgse woorden kunnen beluisteren. Maar vóór dat mogelijk is zullen die woorden eerste door dialectsprekers moeten worden ingesproken. Daarom roept MIA de hulp in van iedereen die een van de vele Limburgse dialecten spreekt. Door mee te doen kunnen de verzorgingstehuizen hun bewoners laten luisteren naar hun […]

Lees meer→

Column van Leonie Cornips over artikel “Kind moet over op plat”

Door Leonie Cornips “Kind moet over op ‘plat’”, kopt De Limburger op donderdag 19 juli 2018 boven een artikel van verslaggever Jule Peeters. Waarom besteedt De Limburger juist nu aandacht aan Limburgs op de peuterspeelzaal en waarom op deze wijze? Waarom ik namens de leerstoel Taalcultuur in Limburg pleit voor meertalige peuterspeelzalen schreef ik in […]

Lees meer→

Die zachte G is kinderen niet zo eenvoudig af te leren (als je dat al zou willen)

Studente Romy Roumans deed onderzoek naar de gevolgen van Nederlands spreken met een Limburgs accent. Zij vond dat een Limburgs accent in de randstad niet onverdeeld gunstig overkomt. Maar Limburgse ouders die daarom besluiten hun kinderen niet met een dialect op te voeden, bereiken daarmee vaak niet wat ze voor ogen hadden. Dat Limburgse accent […]

Lees meer→