Categorie: Veldeke Limburg

Rondje Veldeke: Bezoek aan de Kring Sittard

Na een kort maar ijzig koud wandelingetje door de mooie straten van de oude kern in Sittard, kregen wij een warm welkom in Café Schtad Zitterd (www.schtadzitterd.nl). Veldeke Zitterd, 188 leden rijk, wil het Limburgs en het Zittesj en zijn volkscultuur in het bijzonder bevorderen en verder ontwikkelen. Zij doen dit door het organiseren van […]

Lees meer →

Koninklijke Bibliotheek archiveert website Veldeke Limburg

De KB in Den Haag archiveert sinds kort de website van Veldeke Limburg. Dat wil zeggen dat de inhoud ervan periodiek wordt opgeslagen en beschikbaar wordt gesteld aan bezoekers van de bibliotheek en voor wetenschappelijke doeleinden. De KB voert daarbij een selectief beleid d.w.z. dat bij de keuze voor te archiveren websites rekening wordt gehouden […]

Lees meer →

Jan Moonen benoemd tot erelid van Veldeke Limburg

Tijdens de kringencontactdag van Veldeke in Weert heeft voorzitter Christine van Basten Jan Moonen benoemd tot erelid van Veldeke Limburg. Hij werd daarmee beloond vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging als bestuurslid van de Veldekekring Weert. Voordat hij zijn Veldeke-speldje als bewijs van zijn benoeming op zijn revers kreeg gespeld, las de voorzitter een […]

Lees meer →

Veldeke-Kringencontactdag in Weert

Op zaterdag 1 september 2018 vond in Weert de jaarlijkse contactdag plaats van alle lokale Veldeke kringen. De Kring Weert had gezorgd voor een middagvullend programma dat vol verrassingen zat omdat niemand vooraf wist wat er te wachten stond. De vertegenwoordigers van de kringen werden met koffie en vlaai ontvangen in het natuur en milieucentrum […]

Lees meer →

’n Laeve lank Limburgs

Er is de afgelopen maanden heel wat te doen geweest over de streektaalnota ’n Laeve lank Limburgs die door gedeputeerde Ger Koopmans is aangeboden aan Provinciale Staten. Met name de kop op de voorpagina van dagblad De Limburger die de strekking van de nota wat ongelukkig samenvatte als Kind moet over op ‘plat’ was aanleiding […]

Lees meer →

Rondje Veldeke: bezoek aan de kring Roermond

Het derde bezoek van ons rondje langs de Veldeke kringen brengt ons op 19 juni 2018, in Roermond. Een stad met een rijke historie en die zich sterk aan het profileren is tot winkelstad van de Euregio. Niet met taal, maar met het thema duurzame stadsontwikkeling starten we de bijeenkomst. Aangeschoven is namelijk erevoorzitter en […]

Lees meer →