Categorie: Veldeke Limburg

Interview met Veldeke voorzitter Reg van Loo op L1 Radio

Henk Hover interviewde in zijn programma PlatEweg de nieuwe voorzitter van Veldeke Limburg over zijn ideeën en ambities. Aan de orde komen onder meer de toegevoegde waarde van het dialect, de noodzaak van samenwerking tussen de lokale Veldeke kringen en met andere erfgoed organisaties in Limburg, het afscheid van het opgeheven vingertje waar Veldeke vroeger […]

Lees meer→

Algemene Leden Vergadering Veldeke Limburg bij elkaar in Roermond

Voor het eerste sinds lange tijd konden de vertegenwoordigers van de lokale Veldekekringen weer eens in persoon bij elkaar komen in plaats van via het computerscherm te moeten vergaderen. De halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering vond deze keer plaats in de Oranjerie in Roermond. Het was een bijzondere vergadering omdat in een keer afscheid werd genomen […]

Lees meer→

Veldeke Jaarboek 2021 gepresenteerd

Op woensdag 18 mei 2022 is het Jaarboek van Veldeke Limburg gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Kopermolen in Vaals. De nieuwe Veldeke voorzitter Reg van Loo opende en sloot de vergadering met de verzekering dat Veldeke er alles aan zal doen om op provinciaal en lokaal niveau de Limburgse taal in ere te houden. […]

Lees meer→

Reg van Loo nieuwe voorzitter van Veldeke Limburg

De Algemene Leden Vergadering van Veldeke Limburg heeft op donderdag 12 mei 2022 Reg van Loo bij acclamatie verkozen tot haar nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Christine van Basten op die na 4 jaar de voorzittershamer overdroeg. Reg van Loo komt uit Eys en dat ligt op de grens tussen waar ripuarisch Limburgs gesproken wordt, […]

Lees meer→

Veel animo bij Statenleden voor Hoes veur ’t Limburgs

Op vrijdag 15 april hebben vertegenwoordigers van Veldeke Limburg, de Raod veur ’t Limburgs, Levende Talen Limburgs, Cubiss en het Huis voor de Kunsten een 11-tal leden van Provinciale Staten bijgepraat over hun voorstel voor de oprichting van een Hoes veur ’t Limburgs: een fysieke plek waar iedereen die iets wil weten over of iets […]

Lees meer→

Een zalige Kerstmis en een beter Nieuwjaar

Nu we weer in een lockdown verzeild raken kunnen we wel wat goede wensen voor de komende tijd gebruiken. Veldeke wenst u het allerbeste voor 2022 en dat het maar een beter jaar mag worden als het afgelopen want veel van wat het leven de moeite waard maakt hebben we in 2021 op een laag […]

Lees meer→

De Nachtegaalreeks: een serie boekjes over Limburgstalige literatuur

Veldeke en LGOG maken Limburgse literatuur toegankelijk Literatuur in de Limburgse taal is slechts leesbaar voor een beperkt publiek van dialectlezers. Ook wie zelf Limburgs spreekt heeft soms moeite met het lezen van teksten in het dialect. Met de Nachtegaalreeks willen Veldeke Limburg en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) de Limburgse literatuur voor […]

Lees meer→