Categorie: Veldeke Limburg

Koninklijke Bibliotheek archiveert website Veldeke Limburg

De KB in Den Haag archiveert sinds kort de website van Veldeke Limburg. Dat wil zeggen dat de inhoud ervan periodiek wordt opgeslagen en beschikbaar wordt gesteld aan bezoekers van de bibliotheek en voor wetenschappelijke doeleinden. De KB voert daarbij een selectief beleid d.w.z. dat bij de keuze voor te archiveren websites rekening wordt gehouden […]

Lees meer →

Jan Moonen benoemd tot erelid van Veldeke Limburg

Tijdens de kringencontactdag van Veldeke in Weert heeft voorzitter Christine van Basten Jan Moonen benoemd tot erelid van Veldeke Limburg. Hij werd daarmee beloond vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging als bestuurslid van de Veldekekring Weert. Voordat hij zijn Veldeke-speldje als bewijs van zijn benoeming op zijn revers kreeg gespeld, las de voorzitter een […]

Lees meer →

Veldeke-Kringencontactdag in Weert

Op zaterdag 1 september 2018 vond in Weert de jaarlijkse contactdag plaats van alle lokale Veldeke kringen. De Kring Weert had gezorgd voor een middagvullend programma dat vol verrassingen zat omdat niemand vooraf wist wat er te wachten stond. De vertegenwoordigers van de kringen werden met koffie en vlaai ontvangen in het natuur en milieucentrum […]

Lees meer →

’n Laeve lank Limburgs

Er is de afgelopen maanden heel wat te doen geweest over de streektaalnota ’n Laeve lank Limburgs die door gedeputeerde Ger Koopmans is aangeboden aan Provinciale Staten. Met name de kop op de voorpagina van dagblad De Limburger die de strekking van de nota wat ongelukkig samenvatte als Kind moet over op ‘plat’ was aanleiding […]

Lees meer →

Rondje Veldeke: bezoek aan de kring Roermond

Het derde bezoek van ons rondje langs de Veldeke kringen brengt ons op 19 juni 2018, in Roermond. Een stad met een rijke historie en die zich sterk aan het profileren is tot winkelstad van de Euregio. Niet met taal, maar met het thema duurzame stadsontwikkeling starten we de bijeenkomst. Aangeschoven is namelijk erevoorzitter en […]

Lees meer →

Veldeke als ANBI

De vereniging Veldeke Limburg heeft officieel de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat wil zeggen dat giften aan Veldeke u fiscaal voordeel kunnen opleveren. Als u daar meer over wilt weten of geïnteresseerd bent in meer informatie over wat Veldeke doet en hoe ze met haar geld omgaat, dan kunt u terecht op […]

Lees meer →

Rondje langs Veldeke: op bezoek bij Veldeke Echt

Voorzitter Christine van Basten en secretaris Ron de Louw bezoeken lokale Veldeke kringen Op woensdagavond 13 juni arriveren wij in de haardstede van Limburgse dialectkampioenen. Bij de Limburgse finale van de Veldeke Declamatiewedstrijd op 26 mei jl. in Panningen waren dit jaar weer twee deelnemers uit de Krink Echt op de 1e plaats geëindigd en […]

Lees meer →