Categorie: Politiek

Veldeke biedt ministerie en provincie gedicht in het Limburgs aan

Bij de ondertekening van het convenant tussen de regering en de provincie over de erkenning van het Limburgs als streektaal bood Veldeke Limburg voorzitter Christine van Basten aan de minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops en aan gedeputeerde van de provincie Limburg Ger Koopmans een gedicht in de Limburgse streektaal aan. Veldeke voorzitter Christine van […]

Lees meer→

Veldeke op weg naar 2026 (het vervolg)

In 2026 bestaat de dialectvereniging Veldeke 100 jaar. En het provinciaal bestuur heeft de ambitie uitgesproken voor die tijd Veldeke gereed te maken voor de toekomst. Dat betekent dat er dan een vitale en aantrekkelijke vereniging moet staan die activiteiten organiseert die het gebruik van het Limburgs in de openbare ruimte, op school, in de […]

Lees meer→

Column Leonie Cornips: het Convenant voor het Limburgs nader bekeken

15 maart heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties Kajsa Ollongren aangegeven positief tegenover een Convenant voor het Limburgs te staan. Met dit Convenant bevestigt de Nederlandse overheid nogmaals dat het Limburgs in 1997 als officiële regionale taal onder het Europees Handvest voor Regionale Talen en Minderheidstalen erkend is. Het Europees Handvest is opgesteld […]

Lees meer→

Column Leonie Cornips over meertaligheid

Leonie Cornips reageert op het KNAW rapport Talen in Nederland – Talen voor Nederland en plaats het begrip meertaligheid in een breder perspectief. Het alledaagse maar zo complexe verschijnsel meertaligheid In 2018 verscheen het rapport Talen in Nederland – Talen voor Nederland. In dat rapport stelde de KNAW vast dat Nederland een meertalige samenleving is geworden […]

Lees meer→

Convenant tussen Nedersaksisch en Rijksoverheid

Vertegenwoordigers van het Nedersaksisch en de minister van Binnenlandse Zaken hebben op 10 oktober jl. een convenant ondertekend waarin de Nedersaksische taal door de Nederlandse overheid erkend wordt als “een verrijking van het Nederlands erfgoed” en als belangrijk voor de eigen cultuur en identiteit van de gebruikers. Het Nedersaksisch wordt gesproken in de Oostelijke en […]

Lees meer→

Column van Leonie Cornips over artikel “Kind moet over op plat”

Door Leonie Cornips “Kind moet over op ‘plat’”, kopt De Limburger op donderdag 19 juli 2018 boven een artikel van verslaggever Jule Peeters. Waarom besteedt De Limburger juist nu aandacht aan Limburgs op de peuterspeelzaal en waarom op deze wijze? Waarom ik namens de leerstoel Taalcultuur in Limburg pleit voor meertalige peuterspeelzalen schreef ik in […]

Lees meer→