Categorie: Politiek

Veel animo bij Statenleden voor Hoes veur ’t Limburgs

Op vrijdag 15 april hebben vertegenwoordigers van Veldeke Limburg, de Raod veur ’t Limburgs, Levende Talen Limburgs, Cubiss en het Huis voor de Kunsten een 11-tal leden van Provinciale Staten bijgepraat over hun voorstel voor de oprichting van een Hoes veur ’t Limburgs: een fysieke plek waar iedereen die iets wil weten over of iets […]

Lees meer→

De Provincie praat verder over de Limburgse taal

Op vrijdag 11 maart heeft Esther van Loo (Veldeke Heerlen en Levende Talen Limburgs) de Statencommissie Cultuur en Samenleving van de Provincie Limburg bijgepraat over de wensen van de Limburgse streektaalorganisaties voor de nabije toekomst. Ze heeft daarbij het belang onderstreept van het wegnemen van de kennisachterstand over de meerwaarde van meertaligheid en het verduurzamen […]

Lees meer→

Veldeke biedt ministerie en provincie gedicht in het Limburgs aan

Bij de ondertekening van het convenant tussen de regering en de provincie over de erkenning van het Limburgs als streektaal bood Veldeke Limburg voorzitter Christine van Basten aan de minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops en aan gedeputeerde van de provincie Limburg Ger Koopmans een gedicht in de Limburgse streektaal aan. Veldeke voorzitter Christine van […]

Lees meer→

Veldeke op weg naar 2026 (het vervolg)

In 2026 bestaat de dialectvereniging Veldeke 100 jaar. En het provinciaal bestuur heeft de ambitie uitgesproken voor die tijd Veldeke gereed te maken voor de toekomst. Dat betekent dat er dan een vitale en aantrekkelijke vereniging moet staan die activiteiten organiseert die het gebruik van het Limburgs in de openbare ruimte, op school, in de […]

Lees meer→

Column Leonie Cornips: het Convenant voor het Limburgs nader bekeken

15 maart heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties Kajsa Ollongren aangegeven positief tegenover een Convenant voor het Limburgs te staan. Met dit Convenant bevestigt de Nederlandse overheid nogmaals dat het Limburgs in 1997 als officiële regionale taal onder het Europees Handvest voor Regionale Talen en Minderheidstalen erkend is. Het Europees Handvest is opgesteld […]

Lees meer→